An Account of the Creation of the World, No. 6.

Tomoko Nishida (1949–)

An Account of the Creation of the World, No. 6.

woodcut

EXHIBITION HISTORY 1 – 1 of 1 exhibitions

Contemporary Japanese Prints 1976

Venues

Print Council Of Australia Gallery [1]. (1 January 1976 – 1 December 1976)
105 Collins St., Melbourne, Victoria, Australia

National Gallery Of Victoria [2]. (15 January 1976 – 15 February 1976)
180 St Kilda Rd., Melbourne, Victoria, Australia

Sale Regional Arts Centre (1 March 1976 – 1 March 1976)
Civic Centre, Sale, Victoria, Australia

Tasmanian Museum And Art Gallery (6 April 1976 – 25 April 1976)
40 Macquarie St., Hobart, Tasmania, Australia

University Of Western Australia (1 May 1976 – 1 May 1976)

Art Gallery Of South Australia. (1 June 1976 – 1 June 1976)
North Terrace, Adelaide, South Australia, Australia

Albury City Art Gallery (1 July 1976 – 1 July 1976)
Albury, New South Wales, Australia

Manly Art Gallery (1 August 1976 – 1 August 1976)
West Esplanade Reserve, Manly, New South Wales, Australia

Queensland Art Gallery [1]. (8 September 1976 – 26 September 1976)
Gegory Terrace, Brisbane, Queensland, Australia

Mildura Arts Centre (11 October 1976 – 8 November 1976)
199 Cureton Ave, Mildura, Victoria, Australia

Orange Regional Gallery (22 November 1976 – 1 December 1976)
Civic Square, Byng St., Orange, New South Wales, Australia

Mitchell Regional Gallery (1 December 1976 – 1 January 1977)
Bathurst, New South Wales, Australia

Arts Council Gallery [Canberra] (22 January 1977 – 1 February 1977)
Gorman House, Ainslie Av., Braddon, Canberra, Australian Capital Territory, Australia

Caulfield Arts Complex (22 February 1977 – 1 March 1977)
Cnr. Glen Eira & Hawthorn Rds., Caulfield, Melbourne, Victoria, Australia

Works

Aicasa, Masayashi. (1939–)

Amano, Kunihiro. (1929–)

Azumaya, Takemi. (1948–)

Baba, Kashio. (1927–)

Dobashi, Ikuki. (1947–)

Dobashi, Kozo. (1946–)

11. offset. 30,40,30.

12. offset. 30,30,40.

Fukazawa, Yukio. (1924–2017)

FUKITA, Fumiaki (1926–)

HAGIWARA, Hideo (1913–)

HORII, Hideo (1934–)

HOSHI, Joichi (1913–1979)

Iwami, Reika. (1927–2020)

KAWADA, Shigeo (1941–)

Karasawa, Hitoshi. (1950–)

KIDOKORO, Sho (1934–)

Kiyotsuka, Noriko. (1940–)

Kobayashi, Kiyoko. (1947–)

KUROSAKI, Akira (1937–)

40. Anatomy - W. 153.

Miyashita, Tokio. (1930–2011)

MORINO, Mayumi (1942–)

Morozumi, Osamu. (1948–)

47. No. 1.

48. No. 45.

NISHIDA, Tomoko (1949–)

49. An Account of the Creation of the World, No. 6. Yokohama | 6. | woodblock, 52.5 x 66.5 cm

50. An Account of the Creation of the World, No. 3. Yokohama | woodblock 47.0 x 69.0 cm

Obata, Tsutomu. (1936–2005)

51. Tha sky [1]. Tokyo | 33.0 x 47.0 cm

52. Tha sky [1]. Tokyo | 33.0 x 47.0

OUCHI, Makoto (1926–)

53. Me.

54. P-751.

Ozaku, Seishi. (1938–)

SAKAZUME, Atsuo (1941–)

SAKURAI, Makoto (1943–)

SHIBATA, Shoichi (1935–)

Shinagawa, Takumi. (1908–2009)

TAGA, Shin (1946–)

69. Blue F\focus. relief

Tamayo, Rufino. (1899–1991)

Tanabe, Kazuro. (1937–)

Tochigi, Junko. (1932–)

TOMITA, Humio (1934–)

VENO, Shu (1939–)

80. Girl No. 2.

WATANABE, Mitsuru (1948–)

Yamanobe, Yoshio. (1936–)

Yamashita, Takemi. (1951–)

89. Day dream. etching

90. Dream Waking. etching

Yoshida, Chizuko. (1924–2017)

91. Toward White Strata. woodcut and zinc plate.

Yoshida, Hodaka. (1926–1995)

94. Day and day, A. woodcut

Yuki, Rei. (1928–)